Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy … Czytaj dalejOgłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 r.

Oferta pracy w GPGK sp. z o. o. w Poniatowej.

Oferta pracy w GPGK sp.  z o. o. w Poniatowej. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Poniatowej zatrudni osobę  do zbierania opłat targowych w soboty.   Oferujemy: – umowę zlecenie, – wynagrodzenie zasadnicze, – elastyczne godziny pracy, Zakres obowiązków: – zbieranie opłat targowych w soboty, – pobieranie opłat za rezerwację miejsc na targowisku, … Czytaj dalejOferta pracy w GPGK sp. z o. o. w Poniatowej.

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych – Stacja Uzdatniania Wody

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niezabitowie”, które stanowi część projektu pn. „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa RPO województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Miejsce i termin składania ofert: GPGK Sp. z o.o., 24-320 Poniatowa, … Czytaj dalejZapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych – Stacja Uzdatniania Wody