„Wodociąg Niezabitów” – Umowa Podpisana

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w dniu 02.06.2020 r. podpisało umowę na wykonanie robót zadania: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niezabitów, Niezabitów Kolonia i Zofianka”. Zadanie jest częścią projektu pn.: „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót jest firma Instal-Serwis Lubartów Wojciech … Czytaj dalej„Wodociąg Niezabitów” – Umowa Podpisana

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niezabitów, Niezabitów Kolonia i Zofianka, które stanowi część projektu pn. „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa RPO województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.”   Miejsce i termin składania … Czytaj dalejZapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Informacja przypominająca o trzecim postępowaniu przetargowym na dostawę paliwa dla GPGK Sp. z o.o.

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. informuje o ogłoszonym przetargu na: „Zakup paliw płynnych (olej napędowy ON i etylina bezołowiowa Pb95) na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i sprzętów silnikowych będących w dyspozycji GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W PONIATOWEJ na lata2020/2021. Informacje – BIP GPGK Sp. z o.o. … Czytaj dalejInformacja przypominająca o trzecim postępowaniu przetargowym na dostawę paliwa dla GPGK Sp. z o.o.