Informacja o przetargu na „Zakup paliw płynnych (ON i PB95) na rok 2023”

Informacja o przetargu na „Zakup paliw płynnych (ON i PB95) na rok 2023”

„Zakup paliw płynnych (ON i PB95) na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i sprzętów silnikowych będących w dyspozycji GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej na rok 2023”.

Link do prowadzonego postępowania:

https://przetargi.um.poniatowa.pl/#/offer/4133b2ba-863d-467f-a1f7-1bc093837cd2