Informacja o stanie wody z wodociągu w Poniatowej

Informacja o stanie wody z wodociągu w Poniatowej

GPGK Sp. z o.o. informuje odbiorców wody z wodociągu w Poniatowej o pogorszeniu jakości wody. Nieznaczne przekroczenie parametrów nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda poddana została procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu oraz płukaniu sieci.