Informacji dotycząca zatwierdzenia i wprowadzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacji dotycząca zatwierdzenia i wprowadzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacji dotycząca zatwierdzenia i wprowadzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

WA.RZT.070.281A.4.2020 z dn. 16.09.2020  (kliknij w link)