Nowa taryfa dla ciepło – Cennik

Informujemy, że od dnia 01.09.2016 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla ciepło zatwierdzona przez Prezesa Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4210-9(13)/2016/2853/XIII/JD.

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka miary Grupa A1 Grupa A2 Grupa A3
1  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe zł/MW/rok  netto 9 605,37 29 890,18 17 819,73
zł/MW/rok netto 800,45 2 490,85 1 484,98
2 Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ netto 5,88 10,55 10,12