Ogłoszenie o przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Niezabitowie.

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Niezabitowie.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie.

Zadanie jest częścią projektu pn.: „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4
Gospodarka wodno – ściekowa RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-22, godzina: 12:00

Ogłoszenie i wszystkie załączniki na stronie BIP GPGK Sp z o.o.