Ogłoszenie o przydatności wody do spożycia

Ogłoszenie o przydatności wody do spożycia

O G Ł O S Z E N I E

GPGK sp. z o. o.  w Poniatowej informuje mieszkańców: Kowala Pierwsza, Kowala Druga i Spławy

o  przydatności wody do spożycia.

Woda w sieci wodociągowej nadaje się do spożycia.

Woda w dalszym ciągu będzie poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu. Mogą wystąpić zmiany zapachu wody.