Uchwała Rady Nadzorczej Nr 01/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 01/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 01/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść: Uchwała 01/2018 Rady Nadzorczej