Zakład Usług Komunalnych

Struktura organizacyjna
Kierownik Zakładu: Imię i nazwisko
Z-ca kierownika: Imię i nazwisko
Wydział transportu i wywozu nieczystości
Starszy inspektor ekonomiczny ds. wywozu nieczystości:
  • Kierowcy
  • Mechanicy
  • Ładowacze
Wydział zieleni i zamiatania:
  • Pracownicy targowiska miejskiego
  • Pracownicy zieleni i utrzymania letniego i zimowego
Zakład Pogrzebowy:
  • Starszy inspektor ekonomiczny ds. z-du pogrzebowego
  • Żałobnicy
W Zakładzie Usług Komunalnych zatrudnionych jest 4 pracowników umysłowych oraz 33 pracowników fizycznych (w tym 1 pracownik na stażu).