Zakład Pogrzebowy

Realizowane zadania
Pełna organizacja pogrzebów
Zarówno tradycyjnych jak i kremacyjnych (spopielenie).
Profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowej
Największy wybór trumien, urn, tabliczek, krzyży oraz nekrologów (drukowanych A3)
Przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu
Toaleta, ubieranie, makijaż.
Szeroki asortyment ubrań, wiązanek, wieńców i zniczy
Toaleta, ubieranie, makijaż.
Własna nowoczesna chłodnia
Toaleta, ubieranie, makijaż.
Sala pożegnań
Karawany ekskluzywnej marki Mercedes
Budowa i sprzedaż grobów na cmentarzu komunalnym
Kredytowanie pogrzebu w 100%
Możliwość oprawy muzycznej ceremonii pogrzebowej. Trąbka lub nośnik (z płyty)
Żadnemu Zakładowi Pogrzebowemu nie można zlecić przewozu Osoby Zmarłej bez stwierdzenia zgonu przez lekarza.
Najbliżsi Osoby Zmarłej mają pełne prawo decyzji do wyboru firmy pogrzebowej w każdym przypadku, niezależnie od miejsca zgonu Osoby Zmarłej. Należy wezwać lekarza, który, po stwierdzeniu zgonu wypisze kartę zgonu. Po tej czynności należy powiadomić nasz Zakład Pogrzebowy o zgonie w celu eksportacji Osoby Zmarłej do chłodni, gdzie w pełni profesjonalnie i godnie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.
Co robić jeśli zgon nastąpił w szpitalu? Zadzwoń, a my zadbamy o odebranie i przewiezienie Osoby Zmarłej do naszej chłodni.
Co robić w sytuacji zgonu w wyniku wypadku lub podejrzenia przestępstwa? Bezwzględnie wymagane jest zezwolenie prokuratora na pochowanie Osoby Zmarłej.
Zarządzanie cmentarzem
Administrujemy cmentarz komunalny w Poniatowej. Dbamy o wygląd, estetykę i porządek na cmentarzu.Wykonujemy usługę "Opieki nad grobem". Posiadamy w ciągłej sprzedaży groby murowane: podwójne, pojedyncze, dziecinne, urnowe. W miarę możliwości sprzedajemy groby na "wcześniejszy wykup" z gwarancją trwałości. Wykonujemy ekshumacje zwłok. Doradzamy w kwestiach formalnych.
Usługi
Transportujemy zwłoki Osób Zmarłych z domów, hospicjów, domów opieki, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Swoje usługi wykonujemy na terenie całego kraju.
Po zgłoszeniu przez Państwa do naszego Zakładu prośby o eksportację Osoby Zmarłej (całodobowo pod nr tel. 502-625-687) przewozimy zwłoki do naszej chłodni.
Nasi pracownicy zadbają z pełną troską, godnością i szacunkiem o odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie Osoby Zmarłej.
Do transportu zwłok posiadamy specjalistyczny samochód typu karawan Mercedes Vito.
Asortyment:
  • największy wybór trumien, urn, tabliczek, krzyży oraz nekrologów (drukowanych A3).
  • szeroki asortyment ubrań, obuwia oraz akcesoriów funeralnych,
  • duży wybór wiązanek, kopułek na trumnę, wieńców oraz zniczy.
Sala pożegnań:
Z myślą o naszych klientach posiadamy własną salę pożegnań (budujemy nową- wkrótce będzie do dyspozycji).
Jest to kameralne miejsce, gdzie rodzina, przyjaciele i znajomi mają możliwość pomodlić się, odmówić różaniec i pożegnać z Osobą Zmarłą.
Korzystanie z Sali Pożegnań w dniu pogrzebu do 1 godziny przed pogrzebem jest bezpłatne.
Kremacja, jest procesem spopielenia ciała Osoby Zmarłej. W naszej kulturze polega on na spaleniu ciała umieszczonego w specjalnej trumnie oraz w specjalnym piecu do spopielania zwłok.
Trumna ze zwłokami jest wprowadzana do rozgrzanego pieca kremacyjnego za pomocą automatycznego urządzenia i tam w specjalnie przygotowanych warunkach odbywa się kremacja - z zachowaniem właściwych standardów w zakresie ochrony środowiska, przy równoczesnym poszanowaniu zwłok Osoby Zmarłej.
Sama kremacja, jako spopielenie zwłok nie jest pogrzebem Osoby Zmarłej, lecz jej pośmiertne prochy umieszczone w odpowiedniej urnie grzebane są w późniejszym terminie. W obowiązującym obecnie stanie prawnym, pogrzeb spopielonych szczątek Osoby Zmarłej powinien odbyć się na cmentarzu. Urna umieszczana zostaje w grobie lub niszy kolumbarium.
W Polsce nie jest dopuszczalne umieszczanie prochów Osoby Zmarłej w innych niż wymienione powyżej miejscach. Nie można rozsypywać prochów na "polach pamięci" lub umieszczać ich w miejscu zamieszkania. Prochy Osoby Zmarłej po kremacji zwłok traktowane są z najwyższym szacunkiem podczas wykonywania jakichkolwiek działań związanych z ich przewożeniem i umieszczaniem w miejscu ostatniego spoczynku.
Załatwiamy bez dodatkowych kosztów wszystkie formalności związane z kremacją.
Ekshumacja,Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 15 października, a kończy w dniu 15 kwietnia.
Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z terenu pochowanych zwłok. Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej.
Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie do tego przeznaczonej (trumnie ekshumacyjnej), jak również mogą zostać poddane kremacji.
Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, że realizacja usługi może się odbyć jedynie w terminach ustawowo określonych.
Ekshumację można przeprowadzić niezależnie od terminu pochowania zmarłego. Złożenia poekshumacyjnego w innym, istniejącym już grobie można dokonać po upływie 20 lat od ostatniego w nim pochówku. Zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, kiedy złożenie poekshumacyjne następuje do nowo utworzonego grobu, do wolnego miejsca w grobowcu rodzinnym, jak również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki poddane są kremacji.