Kontakt

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa

tel./fax.:  81 820-48-06
e-mail: sekretariat@gpgk.com.pl
www: gpgk.poniatowa.pl
BIP:  gpgkponiatowa.bip.gov.pl

NIP: 717-000-30-99
REGON: 43088894600000

Bank Spółdzielczy w Poniatowej
94 8735 0007 0006 7449 2000 0010

Bank Pekao S.A. O/Poniatowa
33 1240 2467 1111 0000 3755 5771

Telefony bezpośrednie:

Sekretariat: 81 820 89 67

Wodociągi i Kanalizacja:  81 820 46 48

Wywóz nieczystości i Zieleń:  81 820 47 32

Zakład pogrzebowy:  81 820 42 49

Kadry i Płace:  81 820 41 13

Księgowość i Windykacja: 81 820 41 48

Centralne ogrzewanie: 81 820 41 68


Skontaktuj się z nami