Kontakt

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa
tel./fax.: (81) 820-46-48
e-mail: sekretariat@gpgk.com.pl
www: gpgk.poniatowa.pl
BIP:  gpgkponiatowa.bip.gov.pl
NIP: 717-000-30-99
REGON: 43088894600000
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
94 8735 0007 0006 7449 2000 0010
Bank Pekao S.A. O/Poniatowa
33 1240 2467 1111 0000 3755 5771

Skontaktuj się z nami