O spółce

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa
tel./fax.: (81) 820-46-48
e-mail: sekretariat@gpgk.com.pl
www: gpgk.poniatowa.pl
BIP:  gpgkponiatowa.bip.gov.pl
NIP: 717-000-30-99
REGON: 43088894600000
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
94 8735 0007 0006 7449 2000 0010
Bank Pekao S.A. O/Poniatowa
33 1240 2467 1111 0000 3755 5771
Sąd rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000040948
Kapitał Spółki: 7 260 500,00 PLN
PREZES ZARZĄDU:        Piotr Kowalski
GŁÓWNY KSIĘGOWY:   Mariola Pyta
RADA NADZORCZA:
PRZEWODNICZĄCY -    Przemysław Pyda
SEKRETARZ -                   Anna Świątek
CZŁONEK -                      Krzysztof Jerzyna
CZŁONEK -                      Witold Wagner
CZŁONEK -                      Wojciech Pruchniak

 

O Spółce

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Poniatowej powstało z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego i działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118, poz. 501), aktu założycielskiego Spółki z o. o. z dn. 05.08.1997 r. objętego aktem notarialnym Repertorium A.2481/97.
PGK Sp. z o. o. została wpisana do rejestru handlowego w Lublinie XI wydział Gospodarczy pod numerem HB 40-43 dnia 13 listopada 1997 r. W dniu 17.10.2001 r. dokonano wpisu w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040948.
Działalność swoją Spółka rozpoczęła 1 grudnia 1997 r. Właścicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej jest Miasto Gmina Poniatowa, posiadająca 100% udziałów.

Działalność charytatywna

Nieodpłatnie pomagamy przy organizacji różnych imprez okolicznościowych świadcząc usługi transportowe dla lokalnej społeczności tj. Dni Poniatowej, Pikniki Rodzinne w szkołach i przedszkolach w Sołectwach Gminnych oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Mamy swój wkład w tworzeniu wizerunku terenów zielonych przy Kościele Parafialnym w Poniatowej.