APEL do mieszkańców Gminy Poniatowa o oszczędne gospodarowanie wodą

APEL do mieszkańców Gminy Poniatowa o oszczędne gospodarowanie wodą

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz prognozami na najbliższy okres apelujemy do mieszkańców naszej gminy o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej i używanie jej tylko do niezbędnych celów.

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą i nie podlewanie trawników, ogródków. Woda w pierwszej kolejności powinna być wykorzystywana do celów bytowych.

GPGK spółka z o.o.