Ostatnie pożegnanie naszego kolegi

Ostatnie pożegnanie naszego kolegi

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Ś.P.   Dariusza Olendra

Wieloletniego Kierownika Zakładu Usług Komunalnych

Jego odejście dotknęło nas wszystkich, żegnamy Go z wielkim smutkiem.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu ogromnej straty w imieniu całej Załogi Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej składamy pogrążonej w bólu i smutku Rodzinie.