„Wodociąg Niezabitów” – Umowa Podpisana

„Wodociąg Niezabitów” – Umowa Podpisana

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w dniu 02.06.2020 r.
podpisało umowę na wykonanie robót zadania: „Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami w miejscowości Niezabitów, Niezabitów Kolonia i Zofianka”.
Zadanie jest częścią projektu pn.: „Wodociąg Niezabitów”
współfinansowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa
RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą robót jest firma Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z
siedzibą w Lubartowie, ul. Mikołaja Kopernika 47. Wartość umowy opiewa
na 3 592 461 zł. W zakresie zadania znajduje się wykonanie sieci
wodociągowej w m. Niezabitów, Niezabitów Kolonia oraz Zofianka, a także
monitoring sieci oraz montaż wodomierzy z funkcją zdalnego odczytu.
Realizacja prac planowana jest na lata 2020-2021.