Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych

Zapytanie ofertowe:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Niezabitów, Niezabitów Kolonia i Zofianka,

które stanowi część projektu pn. „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4

Gospodarka wodno – ściekowa RPO województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.”

 

Miejsce i termin składania ofert:

GPGK Sp. z o.o., 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 4 (Sekretariat – I piętro)
lub w wersji elektronicznej (e-mail): sekretariat@gpgk.com.pl

do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 12:00

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE i DOKUMENTY na stronie BIP