Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych – Stacja Uzdatniania Wody

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych – Stacja Uzdatniania Wody

Zapytanie ofertowe:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niezabitowie”,

które stanowi część projektu pn. „Wodociąg Niezabitów” współfinansowanego w ramach Działania 6.4

Gospodarka wodno – ściekowa RPO województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce i termin składania ofert:

GPGK Sp. z o.o., 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 4 (Sekretariat – I piętro)
lub w wersji elektronicznej (e-mail): sekretariat@gpgk.com.pl

do dnia 21 października 2020 r. do godz. 12:00

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE i DOKUMENTY na stronie BIP